Výzvy PRV

Výzva 7.2

Výzva MAS_098/7.2/1 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/7.2/1 – stiahnuť

Aktivita

Výzva 7.4

Výzva MAS_098/7.4/1 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/7.4/1 – stiahnuť

Aktivita

Výzva 6.4

Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktualizácia č. 2 Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktivita

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 7.2 – stiahnuť

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 7.4 – stiahnuť

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 6.4 – stiahnuť