Výzvy PRV

Výzva 6.4

Výzva MAS – CLLD – MAS_098_6.4_3 – stiahnuť

Prílohy výzvy – stiahnuť

Dátum vyhlásenia výzvy 18.12.2023, bližšie informácie v prílohe výzvy

a

Výzva 4.1

Výzva MAS – CLLD – MAS_098_4.1_1 – stiahnuť

Prílohy výzvy – stiahnuť

Dátum vyhlásenia výzvy 18.12.2023, bližšie informácie v prílohe výzvy

a

Výzva 7.2

Výzva MAS – CLLD – MAS_098_7.2_2 – stiahnuť

Prílohy výzvy – stiahnuť

Dátum vyhlásenia výzvy 09.08..2023, bližšie informácie v prílohe výzvy

m

Výzva 7.4

Výzva MAS – CLLD – MAS_098_7.4_2 – stiahnuť

Prílohy výzvy – stiahnuť

Dátum vyhlásenia výzvy 09.08..2023, bližšie informácie v prílohe výzvy

m

Výzva 1.2

Výzva MAS – CLLD – MAS_098_1.2_1 – stiahnuť

Prílohy výzvy – stiahnuť

Dátum vyhlásenia výzvy 18.07.2023, bližšie informácie v prílohe výzvy

b

Výzva 7.2 – ukončená

Výzva MAS_098/7.2/1 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/7.2/1 – stiahnuť

Aktivita

Výzva 7.4 – ukončená

Výzva MAS_098/7.4/1 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/7.4/1 – stiahnuť

Aktivita

Výzva 6.4 – ukončená

Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktualizácia č. 2 Výzva MAS_098/6.4/2 – stiahnuť

Aktivita

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 7.2 – stiahnuťukončená

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 7.4 – stiahnuťukončená

Výzva na výber odborných hodnotiteľov k opatreniu 6.4 – stiahnuť – ukončená