Členovia

V súčasnosti má občianske združenie MAS Krajšie Kysuce 17 aktívnych členov, ktorí sa podieľajú na prípravách podkladov za účelom rozvoja územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny. Členmi sú:

 


 

maska

Raková                   počet obyvateľov                  rozloha (ha)                 web obce   

                                                   5397                               4151,7


 

Olešná                    počet obyvateľov                  rozloha (ha)                 web obce

                                           1941                                  1977


 

Zákopčie                  počet obyvateľov                  rozloha (ha)                 web obce

      1746                                  2963


 

Staškov                  počet obyvateľov                   rozloha (ha)                 web obce

          2733                                    2187


 

Podvysoká               počet obyvateľov                  rozloha (ha)                  web obce

            1300                                    561


 

      Dlhá nad Kysucou      počet obyvateľov                rozloha (ha)                   web obce

         623                                 1225,9


 

Klokočov                     počet obyvateľov                rozloha (ha)                 web obce

                                               2455                                2117