Kontakty

  •     Názov združenia:      Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
  •     Skrátený názov:        MAS Krajšie Kysuce
  •     Sídlo:                          Raková 1045
  •     Predseda združenia:     Mgr.  Anton Heglas  (+421905609130)
  •     Manažér združenia:       Ing. Alena Pružinská  (+421902437676)
  •     mail:                  ozkkmas@gmail.com
  •     mail manažér:  maskkpruzinska@gmail.com